Roztoky

arcad_logo

 

ARCALINE C10F18 - Perfluordekalin

Balení: 3, 5, 7 ml lahvičky a injekční stříkačka

 

 
CharakteristikaSpecifikaceVýhoda chirurga
Hustota 1,94 Vysoký tlak
Interfaciál tenze 17,6 mN/m I pro trhliny s malým průměrem
Refrakční index 1,31 / 20oC Kapka je viditelná v sil. oleji či BSS
Bod varu 140oC Méně plynných emisí při fotokoagulaci

 

 Požadavek FDAARCAD standard
Fluorid £ 2 ppm Nedetekovatelný
Netěkavé res. £ 20 ppm 1 ppm
Ion C-H vazby £ 0,015 Nedetekovatelný

 

kihna2Více informací naleznete v produktovém letáku.

 

 

film

 

Video - Jak používat Arcaline.

 

 

ARCOTANE C8F18 - Perfluor-n-oktan

arcotane

Balení: 5, 7 ml lahvičky a injekční stříkačka

 

 
CharakteristikaSpecifikaceVýhoda chirurga
Hustota 1,76 Účinný tlak
Odpar. tenze 56 mmHg/37oC Rychlý odpar zbytkových kapek
Refrakční index 1,27 / 20oC Velmi dobrá viditelnost
Viskozita 0,8 cSt / 25oC Jednoduchá injektáž i odebrání

 

kihna2

 Studie:

- Corneal toxicity and inflammation secondary to retained perfluorodecalin.

- Performing vitreous biopsy by perfluorocarbon-perfused oribilitectonique

- Visualization of residual perfluorocarbon liquid using intravitreal triamcinolone acetonide.

                                       - Vitrectomy with short term postoperative tamponade using perfluorocarbon liquid for giant retinal tears