Akomodační
Czech English

 sk

Trifokální


 3 RaynerLogo Color Hi

 
 

RayOne® Trifocal

 Preloadovaná NOČ platforma, která funguje znovu a znovu

trifokal

Patentovaná technologie difrakčních schodů

 

Naše patentovaná trifokální technologie difrakčních schodů snižuje ztrátu světla na pouhých 11 %. RayOne® Trifocal má na optickém povrchu méně kroužků pro snížení výskytu potenciálních zrakových fenoménů a vylepšené noční vidění.

 

Přenáší 89% světla na sítnici při šíři zornice 3 mm

Polovinu světla umisťuje do dálky
Zbytek rozděluje mezi blízko a střední vzdálenost
Rozdělení světla při zornici 3.0 mm
52% Vzdálenost
22% Střední
26% Blízko

RayOne® Trifocal zlepšuje zrakovou ostrost do středních vzdáleností a umožňuje tak pohodlnější přechod mezi aktivitami v blízkosti a v dálce. RayOne® Trifocal má nový difrakční profil, který byl navržen ve spolupráci s předním evropským technologickým institutem. Během posledních čtyř let Rayner vyvinul nejpokročilejší optiku v historii firmy Rayner a pravděpodobně i nejpokročilejší v celém odvětví.

 

Spolehlivé optické výsledky a nízká míra pooperačních komplikací

 

Navržena s Rayner Anti-VaultingHaptic (AVH) Technologií®. Naše čočka RayOne® poskytuje ověřenou rotační a centrační stabilitu a vynikající fixaci v pouzdře1

Vynikající centrace
-Maximální posun pouhého 1.0 mm 3 měsíce po operaci2
Excelentní rotační a torzní stabilita
-3.1° medián rotace NOČ 3 měsíce po operaci2

360° Optimalizovaná bariéra pro snížení PCO – nízká míra Nd: YAG kapsulotomií

Raynerova 360° Amon-Applova vylepšená ostrá hrana vytváří optimální bariéru pro snížení migrace epitelových buněk na hapticko-optickém rozhraní7,5

 

 

ND:YAG kapsulotomie

Medián odstupu ND:YAG kapsulotomie7

Po 12 měsících

0.6%

9.3± 5.5 měsíců

(rozsah 2.6 – 22.7 měsíců

Sledovacího období: 5.3 – 29 měsíců

Po 24 měsících

1.7%

 

 

Aberačně-neutrální technologie pro optimální kvalitu vidění a
funkční zrakovou ostrost při všech světelných podmínkách

 

NOČ RayOne® Trifocal je navržena s asférickým předním povrchem, který nevytváří žádné sférické aberace. Studie prokázaly, že aberačně neutrální technologie:

Poskytuje vyšší kontrastní citlivost ve srovnání se sférickými NOČ3,4
Poskytuje lepší zrakovou ostrost za zhoršených světelných podmínek než sférické NOČ14
Mohou poskytnout větší hloubku ostrosti než aberačně negativní NOČ zachováním pacientovy přirozené úrovně rohovkové sférické aberace6
Jsou méně náchylné na účinky decentrací než aberačně negativní NOČ11
Dvakrát více pacientů* preferuje aberačně neutrální NOČ před aberačně negativní6
Třikrát méně hlášení světelných fenoménů u aberačně neutrálních NOČ než u aberačně negativních6

*Z těch, kteří vyjádřili preferenci

 

Materiál bez vakuol pro NOČ bez glisteningu

 

Jednokusová NOČ vyrobená z Rayacryl®-u: homogenního materiálu bez vakuol mající za výsledek NOČ bez glisteningu8
Stlačitelný materiál pro implantaci přes mikroincizi
Excelentní manipulační vlastnosti s kontrolovaným rozvíjením v čočkovém pouzdře

 

 

Podrobnější informace naleznete v této brožuře.

 

 

Novinky

Katarakta

Vitreo

Refrakce

Glaukom

Přístrojové vybavení

Další materiál a doplňky

Ambulance

Biomateriál

Pro děti

mapa_naweb.jpg

 

Informace

Videris s. r. o. nabízí komplexní portfolio produktů a služeb pro oftalmologii - od vlastní výroby přes distribuci, servis oftalmologických přístrojů a nástrojů, až po služby související s organizací oftalmologických a jiných zdravotnických kongresů či seminářů i s mezinárodní účastí.

O nás

Naším cílem je vytvářet lékařům kvalitní zázemí pro práci a možnost využívat nejnovější technické prostředky a metody. Úzce spolupracujeme s českými odborníky, nejen při vývoji nových výrobků, ale i při podpoře vzdělávání na specializovaných stážích a dalších programech doma i v zahraničí.