Simulátory
Czech English

 sk

Simulátory

VRmagic.gif

oftalmoskop picture

Simulátory fungují na principu augmentované reality a práce s nimi je velmi realistická. Pacient i medik jsou však ušetřeni zbytečného stresu, medik navíc i chyb z neznalosti situace nebo manipulace s vyšetřovacími nástroji.

V České republice jsou studentům dostupné již dva simulátory pro oční operace i vyšetření očí, a to na LF Masarykovy univerzity v Brně.

 

EYESI Oftalmoskop

Široká databáze klinicky významných patologií oftalmoskopu Eyesi významně rozšiřuje spektrum diagnostických výukových metod pro studenty medicíny a umožňuje jim rychlé zvládnutí diagnostiky patologií sítnice. Počítačově řízený systém vzdělávání také poskytuje okamžité a objektivní hodnocení procesních a diagnostických dovedností.

kihna2Produktová brožura

EYESI přímý oftalmoskopeyesi_direct_productshot.jpg

Se simulátorem se zachází naprosto stejně jako při reálném vyšetření. studenti se koukají přes okulár a vidí virtuální pacienty různého věku. Vyšetření sítnice je vysoce realistické.

 

kihna2Produktová brožura

 

machineEYESI Surgical

Systém umožňuje nácvik základních chirurgických technik i komplikované operace. Cílem výuky je získání chirurgických zkušeností mimo operační sál, seznámení se s chirurgickými nástroji a zlepšení zručnosti chirurga.

kihna2Produktová brožura

Novinky

Katarakta

Vitreo

Refrakce

Glaukom

Přístrojové vybavení

Další materiál a doplňky

Ambulance

Biomateriál

Pro děti

mapa_naweb.jpg

 

Informace

Videris s. r. o. nabízí komplexní portfolio produktů a služeb pro oftalmologii - od vlastní výroby přes distribuci, servis oftalmologických přístrojů a nástrojů, až po služby související s organizací oftalmologických a jiných zdravotnických kongresů či seminářů i s mezinárodní účastí.

O nás

Naším cílem je vytvářet lékařům kvalitní zázemí pro práci a možnost využívat nejnovější technické prostředky a metody. Úzce spolupracujeme s českými odborníky, nejen při vývoji nových výrobků, ale i při podpoře vzdělávání na specializovaných stážích a dalších programech doma i v zahraničí.