Chirurgický systém pro přední i zadní segment
Czech English

 sk

Fakoemulzifikátor

geuder-logo

 


MEGATRON S4 HPS

Moderní technologie by se měly co nejvíce přibližovat lidským potřebám a naplňovat individuální požadavky každého jedince.MegatronS4

Nový systém MEGATRON® S4 uvádí tuto filozofii do života a přináší inovativní přístup a mnoho nových funkcí. Systém MEGATRON® S4  poskytuje nejvyšší možnou variabilitu a umožňuje chirurgům využívat a zvyšovat své operační dovednosti. Megatron S4 je oftalmologický, mikroprocesorem řízený chirurgický systém pro přední a zadní oční segment.

 

HYBRIDNÍ PUMPA – TŘI RŮZNÉ MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ OPTIMÁLNÍHO VAKUA S DUÁLNÍ PUMPOU
 • Klasické vytvoření vakua: peristaltický režim, průtok ovládán prostřednictvím peristaltické pumpy.
 • Efektivní vytvoření vakua: Venturiho efekt, doba náběhu ovládána prostřednictvím peristaltické pumpy.
 • Lineární, fixní nebo exponenciální ovládání všech režimů vakua prostřednictvím nožního pedálu.

PERFEKTNÍ VAKUUM PRO KAŽDÝ OPERAČNÍ KROK

 

OCULED – UNIKÁTNÍ INTRAOKULÁRNÍ ZDROJ SVĚTLA S LED DIODAMI V PŘÍMO NÁSTROJI

 • Snížení nákladů – není zapotřebí využívat centrální světelný zdroj.
 • Vynikající osvětlení s optimálním kontrastem.
 • Konzistentní světelná kvalita a barevná teplota daná výměnným nástrojem s LED diodami.
 • Tento světelný zdroj s LED diodami nevyzařuje infračervené a ultrafialové složky světla – nižší riziko ve srovnání s klasickým světelnými zdroji.
 • 20, 23 a 25 gauge – přímý, širokoúhlý a širokoúhlý se stíněným příslušenstvím.

VYNIKAJÍCÍ OSVĚTLENÍ BEZ CENTRÁLNÍHO SVĚTELNÉHO ZDROJE

 

BEZ NAPÁJENÍ – VOLITELNÝ ZÁLOŽNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ A NEZÁVISLOST NA VNĚJŠÍM ZDROJI STLAČENÉHO VZDUCHU

 • Stálá kvalita stlačeného vzduchu zajišťována zabudovaným kompresorem.
 • Zvýšení bezpečnosti operace odstraněním výkyvů v přívodu stlačeného vzduchu.
 • Zlepšení pohyblivosti po operačním sále bez nutnosti přívodu stlačeného vzduchu.
 • Volitelný záložní napájecí zdroj zaručuje bezpečné provedení operace i v případě krátkého výpadku elektrického proudu.

STÁLÉ NAPÁJENÍ NEZÁVISLÉ NA VNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

 

INVIEW – INOVATIVNÍ ZOBRAZENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU V ZORNÉM POLI MIKROSKOPU

 • Stálé zobrazení důležitých parametrů systému (průtok, fako výkon, rychlost sekání vitrektomu, infuze atd).
 • Aktualizace zobrazených parametrů.
 • Stálý pohled do mikroskopu.

 

NEDOSTIŽNÝ SYSTÉM K OPERACÍM PŘEDNÍHO I ZADNÍHO SEGMENTU

 • Všechny režimy a funkce využívané při moderních operacích předního i zadního segmentu.
 • Široký výběr příslušenství pro všechny fako techniky a pro vitreoretinální chirurgii.
 • Kompaktní a lehký systém umožňující snadný přesun.

 

VYSOKORYCHLOSTNÍ VITREKTOMIE

 • Velký výběr magnetických a pneumatických vitrektomů.
 • Chirurgie přímo na sítnici s vitrektomy UNO Colorline.
 • Rychlost nože vitrektomu až 4000 seků za minutu.

 

CHIRURGICKÝ ZÁKROK S MALOU INCIZÍ

 • Kompletní systém navržený k provádění MICS a CMP.
 • Parametry systému optimálně navrženy pro použití mikro-fako příslušenství.
 • Patentované příslušenství umožňující biaxiální a koaxiální mikro-fako.

ZOBRAZENÍ NASTAVENÝCH PARAMETRŮ SYSTÉMU V ZORNÉM POLI OPERATÉRA

 

NASTAVITELNÉ FUNKCE NOŽNÍHO PEDÁLU S FUNKCÍ RYCHLÉHO PŘEPÍNÁNÍ

 • Možnost skoro neomezeného nastavení 10 funkcí.
 • Okamžité přepínání mezi jednotlivými režimy bez uvolnění nožního pedálu.
 • Lineární, fixní a exponenciální ovládání prostřednictvím obousměrného nožního pedálu.

 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM TECHNOLOGIE BLUETOOTH

 • Dálkové ovládání jednotlivých funkcí z kteréhokoli místa operačního sálu.
 • Výborně čitelný displej i za horších světelných podmínek.
 • Nastavení parametrů pomocí dotykového displeje.

 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

 • Nastavení systému přesně dle individuálních potřeb.
 • Individuální nastavení každého operačního kroku.
 • Možnost uložení nastavení až 20 chirurgů s 20 operačními postupy, z nichž každý může zahrnovat až 20 kroků.

 

PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ LAN

 • Zajištění nejlepší možná technické podpory.
 • Rychlá a efektivní diagnostika provedená ze vzdáleného počítače.
 • Snadné připojení prostřednictvím standardního konektoru LAN.

 

kihna2Více informací se dozvíte v produktové brožuře
Reference

GUEDER newsletter ESCRS 2016.

 

EndoTRON 532

Laserový systém pro zdaní segment. Díky optimalizovanému teplotnímu managementu minimalizuje vedlejší efekty způsobené teplotou  zabezpečuje maximální bezpečnost pacienta. Laser lze použít kombinovaně s Megatron S4HPS (pak využíváte jeden pedál i jednu obrazovku) nebo samostatně.27_endoTRON_Panorama.jpg

kihna2Více informací se dozvíte v produktovém letáku

Novinky

Katarakta

Vitreo

Refrakce

Glaukom

Přístrojové vybavení

Další materiál a doplňky

Ambulance

Biomateriál

Pro děti

mapa_naweb.jpg

 

Informace

Videris s. r. o. nabízí komplexní portfolio produktů a služeb pro oftalmologii - od vlastní výroby přes distribuci, servis oftalmologických přístrojů a nástrojů, až po služby související s organizací oftalmologických a jiných zdravotnických kongresů či seminářů i s mezinárodní účastí.

O nás

Naším cílem je vytvářet lékařům kvalitní zázemí pro práci a možnost využívat nejnovější technické prostředky a metody. Úzce spolupracujeme s českými odborníky, nejen při vývoji nových výrobků, ale i při podpoře vzdělávání na specializovaných stážích a dalších programech doma i v zahraničí.