AAA

Oční screeningový test přístrojem Plusoptix

{jcomments off}S09_camera

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu může vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Dítě vidí zdravým okem normálně, běžně vjem tupozrakého oka nepostrádá a je zvyklé nahradit oslabené prostorové, hloubkové vidění jinak. Diagnóza tupozrakosti rodiče mnohdy překvapí až při zahájení školní docházky jejich dítěte, kdy je již pravděpodobnost na úspěšné vyléčení velmi malá. Proto byla vyvinuta a po deset let zlepšována metoda videoretinoskopie, která umožňuje provádět screening všech dětí a v populaci tak odhalit některé choroby vedoucí k tupozrakosti. Ve spojení s včasnou a účinnou léčbou lze vývoj tupozrakosti zastavit. První rok života dítěte a preventivní 3letá kontrola je pro vývoj zraku klíčová období.

 

Plusoptix je rychlý screeningový přístroj měřící refrakčních vady u dětí. Přístroj během několika sekund měří binokulárně refrakci, velikost zornic a odchylku pohledu, rohovkové reflexy. Měření dítě nijak nezatěžuje a nestresuje, neboť probíhá z cca 1 metru, trvá pouze několik vteřin a dítě není potřeba "rozkapávat". 

obrazek2_low

 

Dítě sedí pohodlně na židli nebo na klíně maminky.  Je na něj namířena kamera se světelnými a zvukovými doprovodnými efekty, která zachytí jeho pohled a speciální software potom vyhodnotí výsledky. Výsledky screeningu se dozvíte okamžitě.  Víte tedy hned, zda je u  Vašeho dítěte nutné podrobné vyšetření očním lékařem či nikoliv. Přístroj slouží pouze jako prevence a tudíž v žádném případě nenahradí podrobné vyšetření očním lékařem. Jak již bylo zmíněno jedná se pouze o screenigový přístroj, jehož účelem je zachytit v populaci děti, které potřebují lékařskou pomoc. Tyto děti by následně měly navštívit očního lékaře a podrobit se podrobnému vyšetření.

 

Screeningový přístroj Plusoptix je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici a z odraženého světla vzniká na zornici, podle stupně refrakční vady, specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce. Infračervené světlo je naprosto nezávadné a dítěti nijak neublíží.

 

 

Má moje dítě oční vadu?

Tuto otázku může zodpovědět preventivní oční vyšetření. V ČR trpí skoro každé dvanácté dítě ve věku 4 let nezjištěnou oční vadou. Tento vysoký podíl není podivuhodný, protože ve srovnání s jinými onemocněními nemá onemocnění zraku žádné vnější pozorovatelné příznaky.

 

Všimne si moje dítě, že má oční vadu?

Děti samy nemohou zpozorovat svoji oční vadu, protože jsou zvyklé pozorovat svět svýma očima a nemají žádnou možnost srovnání.

 

Co mohu dělat?

Promluvte se svým lékařem. Ten bude umět individuálně poradit a může také provést toto preventivní oční vyšetření.

 

K čemu slouží preventivní oční vyšetření?

Preventivní oční vyšetření slouží ke včasnému zjištění oční vady. Pokud není oční vada zjištěna a léčena již v prvním roce dítěte, může vést k trvalé slabozrakosti. Slabozrakost nelze dostatečně korigovat ani brýlemi, ani jinými zrakovými pomůckami a může vést k tupozrakosti (amblyopii).

 

Kdy je vhodné provést preventivní oční vyšetření?

Principielně by mělo být oční vyšetření prováděno pravidelně u všech dětí, které ještě nebyly vyšetřeny očním lékařem. První vyšetření by mělo být provedeno co nejdříve, nejlépe v prvním roce dítěte. Dále by mělo být pravidelně opakováno, protože se oči s růstem mění a může dojít k pozdějšímu vzniku oční vady.

 

 

Jak je vyšetření prováděno?

Důležitou součástí vyšetření zraku je měření refrakce. Tímto způsobem lze již u miminek zjistit, zda se jejich oči správně vyvíjejí.Měření přístrojem Plusoptix trvá pouze několik vteřin a provádí se ze vzdálenosti 1 metru.Přístroj změří všechny hodnoty, které mají vliv na vznik tupozrakosti:

 

Šilhání - zrakový vjem šilhajícího oka je utlumován a zrak se u šilhajícího oka přestává vyvíjet.

 

Refrakční (dioptrická) vada - pokud je u jednoho oka refrakční vada (neostrý nebo změněný obraz), potlačuje mozek jeho vnímání a dochází k poruše vývoje tohoto oka.

 

Zákaly v optických prostředích oka - zkalení průhledných částí oka.

 

Proč nestačí běžné vyšetření zraku?

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu muže vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Normální vyšetření zraku lze provést teprve ve chvíli, kdy dítě umí mluvit. Tato vyšetření navíc nemusí refrakční vady spolehlivé odhalit.