AAA

 

Vaše dítě nemusí mít viditelné potíže, dokonce může vidět poslední řádek optotypu, to ale neznamená, že nemá oční vadu.

 

 

Tupozrakost (amblyopie) je zhoršení zrakové ostrosti oka, které je způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné oční vady. Výskyt tupozrakosti v dětské populaci kolísá okolo 4%. Závažnost amblyopie je tím větší, čím dříve vznikne a čím déle trvá bez léčebného ovlivnění. Po ukončení vývoje zraku dítěte, což je dle aktuálních výzkumů osmý rok věku zdravého jedince, přestavuje tupozrakost trvalý, léčebně velmi těžko ovlivnitelný stav.

 

Na základě aktuálních statistik má každé 12-té dítě ve věku 4 let nezjištěnou oční vadu. Pokud zůstane neléčena, může pro dítě znamenat následky na celý život. Ideální je zachytit problém do tří let věku, mnozí rodiče však odkládají návštěvu očního lékaře až na začátek školního roku nebo mají za to, že stačí, pokud o dítě pečuje pediatr. Ne všichni pediatři však mají dostatečné vybavení na to, aby prováděli podrobná oční vyšetření. V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu může vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací.

 

Při tupozrakosti dítě vidí zdravým okem normálně, běžně vjem tupozrakého oka nepostrádá a je zvyklé nahradit oslabené prostorové, hloubkové vidění jinak. Příslušné řídící centrum v mozku se nenaučí správně rozpoznávat příslušné obrazové vjemy. Pokud dětský mozek vyhodnotí vjem jednoho oka jako méně ostrý, začne ho potlačovat a zrakové vjemy ze slabšího oka vyřadí. Dítě si neuvědomí, že jedno oko nepoužívá, protože druhým okem vidí normálně, ztrácí ale schopnost hloubkového vidění. Tím nemůže správně odhadovat vzdálenosti, má horší orientaci a nemůže sledovat ani 3D obraz. Do budoucna se mu komplikuje i výběr poamblyz-glasses-render-4volání.

 

Nezanedbejte prevenci a nechte své děti vyšetřit již od 6-ti měsíců screeningovým přístrojem Plusoptix. Vyšetření je zcela bezbolestné a nestresující, protože dítě sedí u Vás na klíně a je měřeno ze vzdálenosti 1 metru. Vyšetření trvá pouze několik vteřin.

 

NOVINKOU v léčbě tupozrakosti je "digitální" okluze. Brýle AmblyzTM jsou elektronické zařízení a jedno sklíčko brýlí se automaticky zatmavuje, takže vytváří okluzi. Více inofrmací nalzenete zde.

 

Tupozrakost vzniká u těchto dětských očních chorob:

 

Šilhání -Při šilhání, jedním nebo oběma očima dovnitř nebo ven, je obraz vnímaný šilhajícím okem v mozku aktivně utlumován a mozek vnímá pouze obraz oka druhého nešilhajícího, tj. fixujícího. Zrakové funkce šilhajícího oka se přestávají vyvíjet. Tím je narušena i spolupráce obou očí a dochází ke ztrátě hloubkového, prostorového vidění. V oku uchýleném je tedy zrakový vjem potlačován a zrak se u tohoto oka přestává vyvíjet

 

 

 

Refrakční (dioptrická) vada - Tupozrakost se v tomto případě vyvine pokud jedno oko je více dalekozraké, krátkozraké či astigmatické (vada lomivosti oka) než oko druhé. Obraz vnímaný okem s refrakční vadou je neostrý nebo jinak změněný, proto je v mozku potlačen, aby nerušil dobrou informaci z lepšího oka. Dochází k poruše vývoje vidění tohoto oka. Při vysoké refrakční vadě obou očí může tupozrakost vzniknout oboustranně. Dioptrické vady lze u dětí korigovat nejčastěji brýlemi nebo kontaktními čočkami.

 

 

Zákaly v optických prostředí oka - Vlivem vrozených nebo získaných chorob se kalí jinak průhledná optická prostředí oka – rohovka, čočka a sklivec. Snížená nebo nulová stimulace takto postižených očí brzdí nebo úplně znemožní vývoj zrakových funkcí.