AAA

Krátkozrakost (myopie)

 

Krátkozrakost (myopie) je refrakční vada, která bývá většinou osová, tzn. předozadní délka oka je větší. Punctum remotum, tj. vzdálený bod nejostřejšího vidění v klidovém stavu je v takové konečné vzdálenosti, která je odpovídá stupni myopie. Myopické oko vidí špatně na dálku a dobře do blízka. Při práci do blízka potřebuje menší akomodační úsilí (zaostření  na různě blízké předměty). Při větším počtu dioptrií nemusí  do blízka vůbec akomodovat.

 

 

Podle počtu dioptrií (D) dělíme myopii na prostou, při které počet dioptrií nepřesahuje –3,0 D, střední do –6,0 D a těžkou myopii nad –6,0 D. Dále se myopie dělí na stacionární a progresivní (maligní - zhoubná, zhoršující). Stacionární myopie progreduje velmi pomalu, nedosahuje vyšších dioptrických hodnot a nedochází k patologickým změnám očních struktur. Při progresivní (maligní) myopii dochází k výraznému nárůstu předozadní délky oka se ztenčováním skléry (bělimy), následně ke změnám sítnice, cévnatky, sklivce. Progresivní myopie má špatnou prognózu pro zachování dobrého vidění.

 

Křivková (kurvaturní) myopie se vyskytuje u řady onemocnění rohovky a čočky, při kterých dochází ke změně jejích zakřivení. Indexová myopie je velmi častým jevem při nukleární kataraktě (šedém zákalu se zkalením hlavně jádra čočky), kdy dochází ke zvýšení indexu lomivosti čočky.