AAA

Astigmatismus

 

 

Je refrakční vada lomivosti oka, kdy je rohovka v některé ose více vyklenutá nebo naopak méně vyklenutá. Nemá tedy pravidelný polokulovitý tvar.

 

Na předním povrchu oka je průzračná rohovka, skrz kterou se do oka dostává světlo. Rohovka vykonává asi čtyři pětiny „refrakční práce“ oka. Čočka, která je umístěna za rohovkou dále upřesňuje paprsky, aby došlo k jejich zaostření do bodu nazývaného fovea (místo nejostřejšího vidění na sítnici). Normálně má rohovka hladký, pravidelný tvar ve všech směrech a světlo vcházející do oka se lomí stejně ve všech rovinách a směrech. Při astigmatismu je povrch rohovky zakřiven v jedné rovině více než ve druhé. Lze si představit, že při astigmatismu má rohovka tvar rugbyového míče místo aby měla tvar fotbalového. Světlo dopadající na místa s větším zakřivením se zákonitě lomí jiným způsobem než u míst s menším zakřivením. Tato abnormalita může mít za následek vidění podobné pohledu do nerovného zrcadla. Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo zešikmenými řádky.

 

Astigmatismus se může kombinovat a řadou dalších vad vidění, jako je myopie (krátkozrakost) nebo hypermetropie (dalekozrakost). Menší stupeň může být fyziologický, větší stupeň je buď vrozený nebo získaný. Získaný se vyskytuje při různých nezánětlivých onemocněních rohovky, v důsledku proběhlých zánětů rohovky, dále u stavů po traumatech, operacích na rohovce atd.

 

Dále se vyskytuje astigmatismus z decentrace přirozené či umělé čočky, kdy je změněna poloha čočky po traumatech, nebo je změněna poloha umělé čočky po operaci katarakty. Indexový astigmatismus se může vyskytnout při počínající kataraktě (změna indexu lomu v čočce při vzniku zákalků různého tvaru a velikosti).

 

Astigmatismus se dělí na:

 • astigmatismus pravidelný – oba hlavní meridiány s nejmenší a největší lomivostí jsou k sobě navzájem kolmé
 • astigmatismus nepravidelný – osy hlavních meridiánů nejsou na sebe kolmé.

 

Pravidelný astigmatismus se dále dělí na :

 • astigmatismus prostý – v jedné ose se vyskytuje emetropie (bez refrakční vady) a v druhé ose ametropie (myopie nebo hypermetropie) tzn. prostý myopický, nebo prostý hypermetropický astigmatismus
 • astigmatismus složený – v obou meridiánech se nachází buď myopie, nebo hypermetropie
 • astigmatismus smíšený – v jednom meridiánu se vyskytuje hypermetropie a v druhém myopie.
 • astigmatismus přímý (podle pravidla) – vertikální meridián je více lomivý než horizontální
 • astigmatismus nepřímý (proti pravidlu) – vertikální meridián je méně lomivý než horizontální.

 

Korekce astigmatismu:

 
 • při nutnosti korekce lze použít brýlovou cylindrickou korekci
 • kontaktní čočky (u vyšších dioptrií astigmatismu nutno použít tvrdou kontaktní čočku)
 • provedení laserového refrakčního výkonu na rohovce
 • implantace torické nitrooční čočky během operace katarakty
 • rohovkovými nářezy tzv. LRI
 

 

Při operaci katarakty je možné korigovat i astigmatismus vhodným umístěním řezu (v místě nejstrmějšího meridiánu, následně se rohovka oploští) ale pouze o cca 0,5 cylindrické dioptrie.