AAA

Keratoplastika


Rohovka má největší podíl na dioptrické hodnotě oka (téměř 2/3). Pokud je tedy silně deformovaná nebo zakalená může způsobit slepotu. Keratoplastika je náhrada nemocné rohovky a to buď rohovkou od dárce nebo rohovkou umělou.


Lamelární keratoplastika

Lamelární keratoplastika je nahrazení pouze části rohovky.  Nahrazuje se buď přední nebo zadní část. Výhodou tohoto přístupu je zachování alespoň části vlastní tkáně v oku, čímž je zákrok méně invazivní a hojení je snazší.

Dárcovská lamela se připravuje z rohovky dárce, upravené v tkáňové bance. Dárcovská rohovka se připevní na speciální držák – umělou komůrku, která simuluje tlak v oku a vyboulí rohovku do původního (fyziologického) tvaru. V tomto okamžiku je možné ji odříznout v požadované velikosti.

Následně se lamela stejného tvaru odřízne z rohovky pacienta. Podle typu operační techniky je lamela přenesena na vnější nebo vnitřní část rohovky. Na vnější části se přišívá a kryje pevnou kontaktní čočkou. Na vnitřní části se přitlačí pomocí bublinky vzduchu.

Přes relativní technickou náročnost operace mají keratoplastiky dobrou úspěšnost.


Penetrující keratoplastika

Po opakované neúspěšné keratoplastice nebo v případech těžce poškozené rohovky je nutné nahradit rohovku v celé její tloušťce. Rohovka se u dárce i příjemce vyřízne pomocí speciálního nástroje, chirurg ji přišije na místo a překryje tvrdou kontaktní čočkou.

Úspěšnost všech typů lamelárních keratoplastik je možné zvýšit použitím femtosekundového laseru.  Tento typ laseru se používá také při vytváření lamel při refrakčních laserových operacích. Femtosekundový laser je šetrnější k rohovce a vytváří přesnější řez. Rohovka je pak příjemcem lépe snášena, což vede k vyšší úspěšnosti zákroku.