AAA

Rohovka

 

Rohovka (lat.: cornea) je přední, průhledná, elastická a nejvíce zakřivená část vnější vazivové vrstvy oka. Má tvar horizontálně uložené elipsy, která se směrem dopředu vyklenuje a zabírá asi 20% povrchu oční koule. Je bezbarvá, zcela průhledná a bez cév. Spolu se spojivkou, sklérou a slzným filmem představuje mechanickou a chemicky nepropustnou bariéru mezi vnitřním  a vnějším prostředím. Z venku hraničí se vzduchem a směrem dovnitř je v kontaktu s komorovou tekutinou. Rohovka, s ohledem na svou optickou mohutnost, je nejdůležitější složkou optického systému oka a největší měrou se podílí na kvalitním vidění. Rohovka se svou značnou optickou mohutností, ±43 dioptrií, představuje zhruba dvě třetiny celkové optické mohutnosti oka a společně s čočkou, která má ±20 dioptrií, se podílí na lomu světla přicházejícího do oka.

 

 

Průměr rohovky je přibližně 11,5 mm na výšku a 12 mm horizontálně. Neplatí to však pro každého a jsou lidé, kteří mají průměr daleko menší , ale také daleko větší. Směrem k okraji se rohovka oplošťuje a postupně přechází v skléru. Povrch rohovky pokrývá slzný film, který je důležitý pro ochranu rohovkového epitelu a také z hlediska imunologie.


Z histologického hlediska se rohovka skládá z pěti vrstev:

 
  • Epitel - dobře a rychle se regeneruje a je díky mnoha volným nervovým zakončením mimořádně citlivý.
  • Bowmanova membrána - za normálních okolností je transparentní, patologické stavy však vedou k jejímu zakalení.
  • Stroma rohovky - tvoří 9 / 10 z celkové tloušťky rohovky, je tvořeno svazky kolagenních lamel a jeho struktura vede k tomu, že paprsky světla pronikající do oka nejsou přechodem rohovkou ovlivněny.
  • Descemetova membrána – je bohatá na glykoproteiny, díky kterým pevně přilne k endotelu, brání průniku leukocytů (bílé krvinky) do stromatu rohovky, je velmi odolná vůči poranění a infekcím.
  • Endotel - zajišťuje aktivní transport tekutin