AAA

Katarakta

Femto-katarakta - nový způsob operace šedého zákalu

 

Crystal32_Pack_smallFemtosekundové lasery se dnes již běžně používají ke korekci očních vad (např. femto-LASIK).  Při moderní laserové operaci se na každém oku použijí v průběhu zákroku 2 lasery. Nejdříve je femtosekundovým laserem vytvořena tenká vrstvička (tzv. flap), která zajišťuje pooperační bezbolestnost a průhlednost oka. Ve druhé části operace dalším (excimerovým) laserem je upravena optika oka tak, aby bylo vidění co nejkvalitnější.

 

 

Další oblasti, kde se femtosekundová technologie využívá, jsou rohovkové zákroky. Při lamelární keratoplastice se laserem vytvoří štěp z rohovky dárce a přenese se na rohovku pacienta. Při implantaci rohovkových segmentů, které oplošťují rohovku při jejím nadměrném vyklenutí (např. při keratokonu), se používá pro vytvoření půlkruhového tunelu, do kterého se implantát vloží.

 

 

Femtosekundové lasery jsou dnes velmi přesnými pomocníky většiny předních očních klinik. Poslední dobou se začíná objevovat nové pole použití femtosekundového laseru a to při operaci katarakty (šedého zákalu). Při operaci katarakty jsou kroky, které lze nahradit přístrojem, ale stále zůstane jistá část operace v rukou chirurga.

 

 

Laser by měl pomoci vytvořit vstup do oka (tzv. incizi), která se používá pro vsunutí nástrojů do přední části oka. Dále vytvoří takzvanou kapsulorhexi - tedy kruhový otvor v přední straně pouzdra, v němž je čočka umístěná. Kapsulorhexe má velký dopad na refrakční úspěch operace. Otvor musí být co nejvíce centrovaný a kruhový, jinak může dojít k decentraci, nebo jinému posunutí implantované nitrooční čočky, což má za následek vznik refrakční vady.

 

 

Dalším krokem je rozmělnění původní čočky na malé části, které se následně odsají. Dnes se tento krok provádí pomocí fakoemulzifikátoru, což je ultrazvukový přístroj, jehož hrot velmi rychle kmitá a vysekává malé kousky čočky, které jsou následně odsáty.

 

 

Fragmentace čočky, pomocí femtosekundového laseru, je nejkomplikovanější částí femto katarakty. Pacient je při operaci pouze v lokální anestezii, může tedy volně pohybovat okem. Přístroj tak musí být schopný velmi rychle pohyby kompenzovat. Dalším problémem je, že rozmělnit laserem lze pouze lehce zakalenou čočku. Při větším zakalení totiž dochází k rozptylu světla a laser ztrácí řezací vlastnosti. Touto metodou bude tedy možné operovat kataraktu pouze v počátečním stádiu.

 

 

Dalším omezeními může být velikost zornice. Aby se laser dostal i k okrajům čočky, musí být zornice dostatečně velká.  Největším kontroverzním bodem zůstává dopad použití laseru na rohovku. Aby bylo možné pomocí laserového paprsku v oku řezat, musí se přes rohovku přenést velké množství energie. Dá se předpokládat, že to bude mít nějaký dopad na citlivé buňky na vnitřní straně rohovky. Zatím ale  v tomto směru nebyly publikovány žádné studie.

 

 

Co se tedy týká přesnosti provedeného zákroku, operace katarakty pomocí femtosekundového laseru bude zatím pravděpodobně srovnatelná, nebo o málo přesnější, než operace provedená zkušeným kataraktovým chirurgem. Někteří pacienti budou v budoucnu jistě volit laserovou operaci, především z toho důvodu, že laser v medicíně se v posledních letech stal univerzálním nástrojem a symbolem přesnosti.

 

 

Samostatnou kapitolou je finanční otázka operace. Česká oftalmologická společnost počítá s tím, že operaci katarakty femtosekundovým laserem si bude platit pacient sám. Vzhledem k drahému spotřebnímu materiálu a vysokým pořizovacím nákladům se dá očekávat, že cena těchto zákroků bude v desítkách tisíc korun. V zahraničí si nyní pacient připlácí 1 000 - 1 500 Eur. K této ceně je ještě potřeba přičíst použité speciálního viskomateriálu a cenu nitrooční čočky.

 

V České republice již femtosekundový laser má jedna klinika a dá se očekávat, že  v průběhu letošního roku si jej zakoupí ještě několik klinik.

Komentáře   

 
0 #71 Guest 2021-06-12 20:54
cialis how long before it works buy 5mg cialis online 365 pills viagra cialis professional
Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit