AAA

Katarakta

 

Katarakta (šedý zákal) se vytvoří přibližně u jedné třetiny populace do 65 let. Znamená sníženou průhlednost - tedy zkalení normálně čiré oční čočky, která se tím stává neprůhlednou a brání průchodu paprsků světla na sítnici, takže dochází k poklesu zrakové ostrosti. Vidění také může být rozostřené a zabarvené do odstínů žluté. Jak zkalení postupuje, objevují se doprovodné příznaky: zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zvyšující se krátkozrakost a zkreslení pozorovaného obrazu, zhoršuje se vidění za tmy. Zkalení čočky se v průběhu času zvyšuje. Rychlost kalení čočky je individuální, většinou se jedná o měsíce až roky.

 

Přesné příčiny vzniku šedého zákalu nejsou zcela známy, víme však, že šedý zákal souvisí se stárnutím. Mohou na něj mít vliv i cukrovka a další onemocnění, kouření a dědičné předpoklady.

 

V současné době neexistují žádné léky, kapky či speciální brýle, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou. Operace se provádí v tzv. lokální anestézii. Zkalené jádro čočky se odstraňuje technikou fakoemulzifikace, při níž dochází k rozmělnění jádra čočky ultrazvukem a k odsátí částeček jádra. Následně se do původního čočkového pouzdra vkládá nitrooční čočka umělá. Umělá čočka nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné lidské čočky (+22,0 až +26,0 dioptrií). Potřebná dioptrická síla se stanovuje biometrickým výpočtem po změření délky oka ultrazvukem. Nitrooční čočka zůstává v oku po celý další život bez nutnosti jakékoliv údržby. Bez komplikací trvá operace zhruba 20 minut a není bolestivá.

 

Moderní medicína se stále vyvíjí a na trh se dostává široká škála nových nitroočních čoček, které svému nositeli, po operaci šedého zákalu, nabízejí vyšší komfort vidění a snižují závislost na brýlích.