AAA

Chirurgická léčba


Cílem každé léčby je snaha snížit nitrooční tlak na bezpečné hodnoty. Existuje léčba: konzervativní, laserová, chirurgická. V konzervativní léčbě se používají látky snižující tvorbu nitroočního tlaku (NOT), látky ovlivňující odtok NOT a látky působící osmoticky.

Když je konzervativní léčba (kapky na snížení NOT) nedostačující, používá se léčba laserová. Různé typy laserů se používají u různých typů glaukomu. Chirurgická léčba se provádí tam, kde se při maximální léčbě nedaří tlak snížit na takové hodnoty, při kterých glaukomové změny nepokračují. Způsob provedení je buď s otevřením nebo bez otevření oka. Indikace konkrétního chirurgického výkonu záleží na typu glaukomu.

Chirurgické výkony se dělí na výkony pomocí kterých lze dosáhnout zlepšení odtoku nitrooční tekutiny z oka (např. filtrující operace) a výkony, které snižují tvorbu nitrooční tekutiny (operace, při kterých je zničena část řasnatého tělíska). Při filtrujících operacích se vytváří náhradní cesta odtoku nitrooční tekutiny. Existují různé modifikace těchto výkonů.

U některých forem glaukomu se provádějí filtrující operace s použitím tzv. drenážních implantátů. Tyto výkony představují možnost dosažení filtrace nitrooční tekutiny tam, kde jiné chirurgické výkony jsou neúspěšné nebo kde úspěšný výsledek chirurgického zákroku je nejistý (např. u sekundárních glaukomů).

Jedním z drenážních implantátů je záklopkový implantát dle Ahmeda sloužící k regulaci odtoku nitrooční tekutiny z oka. Skládá se ze silikonové drenážní trubičky a polypropylenové chlopně (zásobník se silikonovou elastomerovou záklopkovou membránou). Chlopeň je přizpůsobena tvaru oka v oblasti ekvátoru ( jde o myšlenou čáru představující největší obvod oka) a chrání záklopkovou membránu před jejím zablokováním zmnoženým vazivem.