Dynamický tonometr
Czech English

 sk

Dynamický tonometr

ziemer

 

PASCAL

Dynamický konturní tonometr PASCAL je digitální, kontaktní tonometr pro použití v oftalmologii. Představuje tonometr třetí generace. Lze jej upevnit na štěrbinovou lampu. Podává digitální informaci o nitroočním tlaku NOT (IOP) a o pulsní oční amplitudě (OPA) na základě doteku s rohovkou po dobu několika sekund. Pulsní oční amplitudu měří přímo a kontinuálně (dynamicky).

pascal_img

 • Měří nezávisle na tloušťce rohovky
 • Číselné zobrazení dynamického NOT
 • Spolehlivý NOT i po operaci LASIK
 • Eliminuje systematické chyby
 • Není ovlivněn biomechanikou rohovky
 • Výrazně nižší náklady na ověření (''kalibraci'')
   

Vlastnosti:

 • Přímé měření tlaku eliminuje systematické chyby, které vznikají při použití jiných metod měření NOT.
 • Číselné zobrazení výsledku na LCD displeji vylučuje vliv vyšetřujícího a chyby odečítání.
 • Zvuková signalizace během měření pomáhá správnému nastavení a odečtu hodnot.
 • Kompletně objektivní měření – žádné chyby nastavení.
 • Kontrola kvality naměřených dat („Q skóre“) předchází nesprávným výsledkům způsobeným nízkou kvalitou dat.
 • Lze upevnit na štěrbinovou lampu – stejně jednoduché ovládání, jako důvěrně známý Goldmannův aplanační tonometr.
 • Není využíván fluorescein. Světla v místnosti mohou zůstat rozsvícená.
 • Hodnota NOT je snímána dynamicky 100-krát za sekundu.
 • Ovládání jedním otočným prvkem – všechny funkce dostupné prostřednictvím unikátního Blue Knob.
 • Automatická samokalibrace před každým měřením - není třeba kalibrovat.

Klinické výhody:

 

 • Na rozdíl od aplanačních tonometrů, hodnoty NOT změřené na PASCAL tonometru, nejsou ovlivněny tloušťkou a dalšími vlastnostmi rohovky. Proto konturní tonometr PASCAL poskytuje přesné přímé měření skutečného NOT.
 • Hodnoty NOT jsou spolehlivé také u pacientů po LASIKu a u pacientů s keratokonusem.
 • PASCAL přesně měří fluktuaci NOT a umožňuje tedy přesnější posouzení kolísání NOT.
 • Silikonový kryt hrotu předchází možné kontaminaci a eliminuje možnost abraze rohovky nezkušeným uživatelem.
 • Pohodlná dokumentace a vizualizace křivky NOT je možná pomocí volitelné bezdrátové tiskárny nebo počítačového softwaru PASCAL DataWizard.

 

Toto měří tonometr PASCAL:  mereni

... a takto vypadá výsledek na LCD displeji: pascal_display

 

IOP (P; mmHg): průměr pulsního minima (3 – 6 minim je detekováno v průběhu optimální oblasti křivky).
OPA (A; mmHg): rozdíl mezi středním minimem a středním maximem pulsní křivky.
Q: Kvalita dat a přesnost výsledků: 1 je optimální; 2 a 3 jsou akceptovatelné; 4 a 5 jsou neakceptovatelné- měly by být odmítnuty a měření opakováno.

kihna2
 
Více informací naleznete v produktovém letáku.

 

 

kihna2

 

 

- Data a fakta

 

 

 

 

- filmPředstavení PASCALa

- Jak měřit s PASCALem

- Principy DKT

 

Novinky

Katarakta

Vitreo

Refrakce

Glaukom

Přístrojové vybavení

Další materiál a doplňky

Ambulance

Biomateriál

Pro děti

mapa_naweb.jpg

 

Informace

Videris s. r. o. nabízí komplexní portfolio produktů a služeb pro oftalmologii - od vlastní výroby přes distribuci, servis oftalmologických přístrojů a nástrojů, až po služby související s organizací oftalmologických a jiných zdravotnických kongresů či seminářů i s mezinárodní účastí.

O nás

Naším cílem je vytvářet lékařům kvalitní zázemí pro práci a možnost využívat nejnovější technické prostředky a metody. Úzce spolupracujeme s českými odborníky, nejen při vývoji nových výrobků, ale i při podpoře vzdělávání na specializovaných stážích a dalších programech doma i v zahraničí.